Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ‘’WOMA” istnieje od 1982 r.

Od początku działalności Przedsiębiorstwo ‘’WOMA” zajmowało się wykonywaniem robót budowlano-instalacyjnych w budownictwie przemysłowym, w obiektach służby zdrowia i oświaty oraz dla klientów indywidualnych.

Znaczącym kapitałem i potencjałem przedsiębiorstwa jest kadra inżynierska o dużym doświadczeniu
i specjalistycznej wiedzy, posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe.
Inżynierowie zrzeszeni w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa są przygotowani
zawodowo i upoważnieni do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych.